(ז) החילוף 'ה' — 'אלהים'

השם הנפוץ ביותר בספר דה"י , כמו במקרא כולו , הוא השם 'יהוד , ' . המצוי בספר יותר מארבע מאות וחמישים פעם , יותר מכל שמות אלוהים יחד . עם זאת ישנם בספר מקראות לא מעטים , שבהם מחליף השם 'אלהים' את השם ' ה" שבמקורותיו >•>• . עניין זה זכה להדגשה מרובה במחקר ספר דה"י , והנסיו נות לבאר את התופעה נעשו בשתי דרכים : הדרך האחת היא לראות חילופים אלו כחלק מתופעה כוללת יותר , והיא נטייתם של סופרי המקרא מעניין העדרה המוחלט של הצורה המיודעת ממזמורי תהילים . השם 'אלוהים' בנפרד ועם מלות היחס מצוי בתהילים למעלה ממאתיים פעם , ואילו הצורה המיודעת מצויה רק שלוש פעמים ושלושתן בסמיכות — פז , ג ; צ , א ; קלו , ב , ועוד פעם אחת 'באלוהים' — פו , ה ( לעיל , עמי , 31 הערה . ( 54 62 והיא המשמעות הראשונה של הצורה 'אלהים , ' ר' אלהמ"ק , א , עמ' ; 158 3 DB עמ' . 43 63 ר' גזניוס , , g 124 § עמ' BDB . 399—398 מלדיר אותה כ'ריבוי אינטנסיבי' עמ' 43 ואילו אייכרוט כ'ריבוי מופשט' ( abstract plural ) 'סכום של הכוח האלוהי באישיות אחת . ' ר' תיאולוגיה , א , עמ' . 185 מצד אחר סבור אלהמ"ק , שזהו ' ריבוי של ריבונית' ( עמ' . ( 158 ...  אל הספר
מוסד ביאליק