(ו) אלוהים

השם 'אלהים' נמצא בספר דה"י כמאה ושלושים פעם ויש להבחין בו מלכתחילה בין שימושו כשם פרטי , כשמו של ה' אלוהי ישראל , והוא הנוגע לעניי בנו , ובין שימוש כשם כללי , במשמע אל . " השם 'אלהים' מצוי בשתי צורות : ללא יידוע 'אלהים , ' וביידוע 'האלהים . ' בולט ביותר שימוש הצורה המיודעת 'האלהים' כסומך בצירוף של סמיכות — כגון 'בית האלהים , * ' 'ארון האלהים' יא ועוד . ° רק פעמים מעטות בלבד בנוסח הקצר הם חסרים או מוחלפים בשמות אחרים ( מראי מקום ר' בהערות 42 ו 44 לעיל . ( 47 סטאטיסטיקה מפורטת ר' בספר F . Baumgartel , Elohim ausserhalb des Pent- Mieuchs , 1914 . pp . 68-74 דיון מפורט בכל המקראות ר' מ . צ . סגל , תרביץ ט , תרצ"ח , עמ' 137 ואילך . המשמעות כשם כללי היא ודאית , כאשר השם מופיע בצירוף של סמיכות או בצירוף כינויי הקניין ( כגון : אלוהי ישראל , אלהי , והדומים להם ;( כמו כן שייכים לקאטיגוריה זו ביטויים כגון 'ה' הוא האלהים' ( דה"ב לג , יג ) ; מקראות אחדים שבהם משמש השם 'אלוהים' כתואר של הפלגה כגון 'מהנה אלהים' ( דה"א יב , כג , ר' אלהמ"ק א , עמ' 158 ד ; D . Winton Thomas , 'Unusual Ways of Expressi...  אל הספר
מוסד ביאליק