(ד) ה' צבאות

הכינוי 'צבאות' בצירופים אחדים נמצא שש פעמים במקורותיו של ספר דה"י בספר שמואל ; שלושה מן המקראות מועברים לספר דה"י בדיוק או בשינויים קלים . דה"א יא , ט : 'ה' צבאות' ( שמ"ב ה , י — 'ה' אלהי צבאות 1 ( ' דה"א יז , ז ו 'ה' צבאות' = ) שמ"ב ז , ח ;( דה"א יז , כד : 'ה' צבאות אלהי ישראל אלהים לישראל' ( שמ"ב ז , כו '— ה' צבאות אלהים על ישראל . ( ' בשלושת המקראות האחרים הכינוי מושמט : ( 1 ) דה"א יג , ו : 'להעלות משם את ארון האלהים , ה' יושב הכרובים אשר נקרא שם' להיפר ( ג , יז . ( במקום אחד יש בנוסח המסורה 'אדני' ובמגילה — בתוך השורה ' אדני' ומעל לשורה 'אלהי' ( מט , יד . ( 35 קוטשר מטפל בענייו זה בחמישה מקומות שונים ; מגילת ישעיהו , עמ' , 164 סעיף , 3 עמ' , 166 סעיף , 11 עמ' , 182 סעיף , 73 וכן בעמ' 473 ו , 475 ואין הוא כולל בדוגמאותיו את ג , טו ; כח , טז , כב ; ל , טו ; מט , כב ; נב , ד ; סא , א ; דהיינו את כל המקומות שבהם הכינוי 'אדני' הושמט ( כח , כב ו מט , כב ; נב , ד ו סא , א ) ועוד שלושה מקומות ( ג , טו ; כח , טז ; ל , טו ) שבהם יש הגהה מעל השורה . ייתכן שבגלל הפיזור לא נראתה התופעה בשלמותה...  אל הספר
מוסד ביאליק