(ב) ה' אלהי ישראל

הכינוי 'אלהי ישראל' ו'ה' אלהי ישראל' מצוי בספר דה"י שלושים ושלוש פעמים , מהן שמונה פעמים מקבילות למקורותיו . 28 שימושו בספר דה"י הוא חופשי ואינו צמוד להקשרים מסוימים . לדעת פ . ראד , יש לראות גם כינוי זד , בהשפעת האסכולה הדויטרונומיסטית דרך ספר מלכים על ספר דה"י ז * אך פ . ראד אינו מביא כל הוכחה לטענתו , ומבסס אותה רק על עצם מציאותו של הכינוי בשני הספרים . ואמנם , הכינוי ' אלהי ישראל' מצוי ברובד הדויטרונומיסטי של ספר מלכים , אד הוא מצוי גם בספרים אחרים במקרא * , ואין סיבה מכרעת להניח שקיים כאן קו השפעה ישיר . יתר על כן : הכינוי 'ה' אלהי ישראל / הקובע יחס בין ה' ובין העם העובד אותו , הוא בבחינת 'שם טבעי' ואין הוא שונה מכינויי האלים האחרים המצויים בספר דה"י כגון 'אלהי עמי הארץ' ( דה"א ה , כה , ( 'אלהי בני שעיר' ( דה"ב כה , יד , ( 'אלהי אדום' ( דה"ב כה , כ , ( 'אלוהי דרמשק' ( דה"ב כח , כג , ( 'אלהי מלכי ארם' ( דה"ב כח , כג , ( 'אלהי גוי הארצות' ( דה"ב לב , יג , ( וכד' . ייתכן אפוא , שמלכתחילה היה כינוי זה נפוץ יותר ברבדים מסוימים של המקרא וקשור להקשרי משמעות מיוחדים , אולם בספר דה"י ובתק...  אל הספר
מוסד ביאליק