א. שמות האלוהים

הדיון בשמותיו וכינוייו של האל , עם כל חשיבותו , יש לו מגבלות המצמצמות מראש את היקף מסקנותיו . קודם כול יש לזכור , כי בשם ובכינוי ניתן רק ביטוי חלקי לאידיאה , וכי בתוך היצירה הספרותית בכללה באה תפיסת אלוהים לידי ביטוי רחב ורב צדדי , שרק הוא עשוי לגלות את מלוא היקפה ואת רב משמעותה . עניין נוסף , המגביל מראש את חשיבותן של התוצאות ומשפיע גם על כידון הדיון , הוא שבתחום השמות הפרטיים חזק כוחה של המסורת , והשם ממשיך להתקיים גם כשמשמעותו כבר אינה ידועה . עובדה זו נכונה לגבי שמות פרטיים בדרך כלל , וביותר לגבי שמות אלוהים י . על כן קיימת חובת זהירות , ובעיקר בספר מאוחר כדה"י , מלייחס משמעות יתר לשימושם של השמות הפרטיים . מצד אחר , רבה חשיבותם של הכינויים , אשר בהשתנותם במשך הדורות הם נותנים ביטוי למחשבתו ולהשקפתו של כל דור ודור . הבעיה של שמות אלוהים העסיקה את המחקר הביקורתי של המקרא החל מראשיתו בגלל מקומה המרכזי בשאלת מהותם , היקפם ומוצאם של מקורות התורה .- מתוך העניין בתורה נתרחב הדיון בשמות אלוהים גם לספרי המקרא האחרים , והדיון בשאלה זו בספר דה"י נערך בדרן כלל בזיקה לתולדות השימוש בשמות אלו...  אל הספר
מוסד ביאליק