מבוא

א . האמונות והדעות בספר דה"י זכו לתשומת לבם של חוקרי המקרא למן תחילת המחקר בספר , בראשית המאה התשע עשרה . בניגוד להתפתחות המחקר בספרי מקרא אחרים קדמה ההתעניינות בתחום האמונות והדעות לדיון בתחומים אחרים של הספר , כגון מבנהו , מרכיביו הספרותיים , מקורותיו וכד . ' ואולם עיסוק זה באמונות ובדעות של ספר דה"י לא נעשה לשמו אלא נבע מצרכיו של המחקר בשטחים אחרים . המטרה העיקרית שהציגו לעצמם חוקריו הראשונים של הספר היתה להוכיח , כי ספר דה"י משולל כל ערד כמקור היסטורי ועל כן חייב התיאור המדעי של תולדות ישראל בתקופת הבית הראשון להתעלם מעדותו כליל . טענתם היתה , כי מרבית ההבדלים בין ספר דה"י ובין הספרים שמואל מלכים נובעים , אם ממגמותיו של מחבר דה"י , שהן פרי השקפת עולמו הדתית , ואם מן הנתונים ההיסטוריים של תקופתו , תקופת השלטון הפרסי בארץ ישראל . כדי להוכיח טענה זו פנו לליבון ולבירור השקפותיו ומגמותיו של הספר , והשתמשו בהן כאמת מידה לבחינת מהימנותו ההיסטורית . ראשיתו של הקו הזה בתולדות המחקר היא בחיבורו החשוב של דה וטה : W . M . L . de Wette , Historisch Kritisch Untersuchung iiber die , Biicher der...  אל הספר
מוסד ביאליק