הקדמה

חיבור זה עניינו המרכזי ספר דברי הימים , שהוא מן הספרים המאוחרים במקרא ומייצג את אחד השלבים האחרונים ביצירה המקראית ובמערכת הדעות והאמונות המקראית . בהיותו מעין נקודת חיבור בין התקופה המקראית ובין זו שלאחריה , הריהו עשוי לשמש גם נקודת מוצא לראיית דרכה של המחשבה המקראית עד זמן חיבורו , ולהבנת קווים בהתפתחותה של המחשבה היהודית ממנו והלאה . יסודו של החיבור הוא בעבודת דוקטור שכתבתי בהדרכתו של פרופ' י . א . זליגמן . עתה , כשזכיתי לברך על המוגמר , אין לי אלא להביע רגשי תודתי לכל אלה אשר סייעו בידי ואשר מכוחם ובתרומתם הגעתי עד הנה . לא אוכל למנות את כולם ואין בידי לגמול להם . אזכיר לטובה מיוחדת את מורי ורבי פרופ' י . א . זליגמן , שהיה לי מורה ויועץ ומדריד בכל שנות לימודי . עמדו לפני תמיד לא רק רוחב השכלתו ועומק הבנתו , אלא דוגמתו האישית בשאיפתו הבלתי נלאית לאמת . בהכנת כתב היד נעזרתי בעבודתה המסורה של תלמידתי , לאה מזור , שבדקה את המובאות והתקינה את המפתחות . תודתי נתונה לה . יבואו על הברכה כל עובדי 'מוסד ביאליק' — מנהלו וחבר עוזריו — אשר נהגו בי ובחיבורי בעין יפה וברוח טובה . תודתי לעובדי דפו...  אל הספר
מוסד ביאליק