אמונות ודעות בספר דבר הימים ומקומן בעולם המחשבה המקראית

שרה יפת שרה יפת אמונות ודעות בספר דברי הימים שרה יפת א מונות ודעות בספר דברי הימים ומקומן בעולם המחשבה המקראית מוסד ביאליק ירושלים SARA JAPHET THE IDEOLOGY OF THE BOOK OF CHRONICLES AND ITS PLACE IN BIBLICAL THOUGHT  אל הספר
מוסד ביאליק