ביבליוגרפיה

איליאדה , מירצ ' ה , המיתוס של השיבה הנצחית , מצרפתית : יותם ראובני , כרמל , ירושלים , 2000 בלדות מרביות , עברית י . ליכטנבום , סדרת דורון , הקיבוץ הארצי השומר הצעיר , תל אביב , 1944 טשרניחובסקי , שאול ' , שירים מהאפוס הסרבי , ' בל כתבי , כרך ה , ' עם עובד , תל אביב , 1992 לבל , ג ' ני , האג' אמין וברלין , תל אביב , 1996 מטבייביץ , ' פרדרג , הפלגה ימ תיכונית , מצרפתית : עדינה קפלן , ידיעות אחרונות , תל אביב , 2001 פאביץ , ' מילורד , מילון הכוזריפ , מסרבית קרואטית : דינה קטן בן ציון , יריעות אחרונות , תל אביב , 1990 " סרבו קרואטית , לשון וספרות , " האנציקלופדיה העברית כו , טורים ; 503-409 קרג ' יץ , ' שם , ל , טור 66 קטן בן ציון דינה , "שם שיברו כידוניהם הסרבים , " עיתון , 77 גיליון , 162 יולי 1993 קטן בן ציון רינה , נוכחות והיעלמות , יהודימ ויהדות ביוגוסלביה לשעבר בראי הפטרות , טאגנס , ירושלים , תשס " ב Andrejic , Zivojin , "Istorijsko i mitolosko Kosovo " , Mitoloski zbornik , Raca , 15 / 28 juni 1998 , str . 75-109 Andric , Ivo , Istorija i legenda , Sabrana djela , knjiga XII , 198...  אל הספר
מפה : מיפוי והוצאה לאור