על הסידרה 'מיתוסים'

מאת דן ראוי לשלושת מיני השקרים שמנה , לפי שמועה מבוססת , בנג ' מין ד"יזראלי , "שקרים , שקרים נבזיים , וסטטיסטיקה , " יש להוסיף כמדומה גם "מיתוסים" - מילה רווחת כיום לציון מה שנראה באמונות כוזבות בעיני מי שבא לכפור בהן , לנתץ , לקעקע , לפרק , לפוגג , למסמס אותן . אבל לא כל אמונה כוזבת זוכה לשם המכובד " מיתוס : " אמונות הבל ממין הפחד מחתולים שחורים או מהמספר שלוש עשרה , אמונות שוליות לתפיסת העולם שלנו , אינן נחשבות בדרך כלל למיתוסים ; גם לא תורות מדעיות שאינן מקובלות עוד , כגון הפיסיקה האריסטוטלית או הפסיכולוגיה הביהייביוריסטית . דומה שהמילה קשורה בעיקר לראייה של אנשים את הקבוצה , השבט , העם , הגזע , המעמד שלהם וכיוצא באלה , משהו שמקנה להם , לדעתם , איזה יתרון על אחרים . וגם ההיפך , כמובן : משהו המבטא זלזול בקבוצות אחרות . אמונה כזאת , שלא תמיד היא מנוסחת במפורש , מזינה סיפורים וניזונה מהם , סיפורים רווחים פחות או יותר , מוכרים מילדות , מתועדים במידה זו או אחרת או בכלל לא , ולעיתים קרובות די בשתיים שלוש מילים לסמן אותה " . עליונות האדם הלבן , " למשל , או "טוהר הנשק , " או "המצאת הדפוס בי...  אל הספר
מפה : מיפוי והוצאה לאור