אם השמש וצרור הריחן

אישה הרה אחת חלמה כי עד ללידה עליה לאכול מדי יום ביומו רק פעם אחת ביום ; אם לא תעשה כן , ייוולד לה ילד חריג . באחד הימים שכחה כי עליה לאכול רק פעם ביום ובהיסח הדעת טעמה משהו נוסף . ביום הלידה ילדה האישה צרור צמחי ריחן , שהדיף ריח עז . טיפלה האישה בצרור הריחן והשמועה על כך פשטה בעולם כולו והגיעה אל אוזניו של בן מלך אחד , שבא אל בית האישה . בראותו את הריחן , מצא חן בעיניו מאוד , והוא ביקש מהאישה שתיתן לו אותו תמורת סכום כסף נכבד . האם לא הסכימה בשום פנים ואופן , ואמרה שגם בעד חצי מלכותו לא תיעתר לו . שמע זאת משרתו של האיש ולחש על אוזן אדוניו שיחריש ולא יענה לה דבר והוא יגנוב את הריחן למענו . אמר ועשה . גנב המשרת את הריחן והביאו לבן המלך , והוא שמח עליו שמחה גדולה . נעל בן המלך את צרור הריחן בחדר ולמחרת היום ערך לכבודו מסיבה גדולה והזמין רבים מחבריו להציגו לפניהם . בתום ההכנות ניגשו המשרתים להודיע לאדונם שהכול מוכן למסיבה , אבל בשובם מצאו את כל התבשילים שפוכים על רצפת המטבח . מיהרו המשרתים להודיע על כך לבן המלך והוא שלח לאורחים הודעה שלא יבואו והזמין אותם להגיע למחרת היום . אבל גם למחרת נ...  אל הספר
מפה : מיפוי והוצאה לאור