טבע ואדם: סיפורים ואגדות

שפת הצמחים ובעלי החיים : לאיש אמיד אחד היה רועה נאמן והגון , ששירת אותו שנים רבות . פעם , בלכתו אחרי הכבשים , שמע הרועה מין שריקה משונה ולא ידע מהי . הלך הרועה אל היער כדי לראות מה הדבר . והנה אש בוערת בסבך היער ונחש שורק מתוכה . עצר הרועה לראות מה יעשה הנחש , כי האש הלכה וקרבה אליו . צעק הנחש מתוך האש : "הרועה , בשם אלוהים , חלץ אותי מהאש "! הושיט לו הרועה את מקלו והנחש זחל אל זרועו והמשיך עד שנכרך סביב צווארו . אמר הרועה לנחש : "איזה פגע רע זה ! אותך חילצתי ואת עצמי סיבכתי עד מוות . " הנחש הרגיע אותו ואמר לו לשאת אותו אל בית אביו , מלך הנחשים . הוא הורה לו כי בהגיעם לארמון יוותר על כל גמול אחר למעשיו ויבקש רק שיינתן לו להבין את שפת הצמחים ובעלי החיים . כששמע המלך את בקשתו של הרועה , ענה לו כי אם ימלא את מבוקשו והרועה יגלה זאת למישהו , ימות בו במקום . האיש התעקש כי אינו מבקש אלא את שפת הצמחים ובעלי החיים . אמר המלך : " בוא , אם דווקא בזאת חשקת . פתח את פיך . " הרועה פער את פיו ומלך הנחשים ירק אל פיו ואמר : "כעת אתה תירק אל תוך פי . " ירק הרועה אל פי המלך , וכך ירקו זה בפי זה שלוש פעמי...  אל הספר
מפה : מיפוי והוצאה לאור