ההוויה הדתית הקדומה של הסרבים

הסלבים הקדומים האמינו שהכוח העל טבעי שוכן בכל היקום . זהו כוח מסוכן , שאפשר לרצותו או לעורר את זעמו באמצעות טקסי פולחן מיוחדים . האדם הסלבי הקדמון עבר את העצים והאבנים , את המעיינות והנהרות , כישויות טבע שחייו נתונים בידיהן לחסד או לשבט . עולמו האנימיסטי היה משופע באמונות בכוחות המאגיים הספונים בישויות הללו , שבאמצעות פעולותיו הוא עשוי להשפיע עליהן לטוב ולרע . תפיסת העולם של הדת הסרבית העממית היא בעיקרה תפיסת עולם רוויית אמונות מיתיות . העולם , על כלל ישויותיו - הבריות , החיות , הצמחים והחפצים הדוממים - נתפס כטעון במשמעות ייעודית כלשהי , שמעבר להווייתו התפקודית . היסודות הנוצריים המאוחרים יותר לא ערערו ולא העלימו כליל את אופייה הפגאני של הרת העממית הסרבית וביטוייה השונים ניכרים במנהגים שאפיינו את הסרבים בכל אורחות חייהם . עבודת העצים והצמחים היא אחד הפולחנים העתיקים ביותר בקרב הסרבים ונודעת לה סמליות ייחודית . הכנסייה הפרבוסלבית השלימה עם פולחן זה ואפילו הכמרים היו משתתפים בפולחן הקרבת הקורבנות לעץ הקדוש . חלק מהמגזרים החליפו אתרים קדושים קדם נוצריים , שנקבעו במקומות שבהם שכנו עצים קדו...  אל הספר
מפה : מיפוי והוצאה לאור