לאזר ומארה כרותת הזרועות

המלך סטפן יצא להילחם בבולגריה ולשם כך ביקש את עזרתו של לאזר . בתמורה הבטיח לתת לו את בתו מארה לאישה ולהוריש לו את מלכותו לאחר מותו . כשהגיע לאזר בראש צבאו לפריזךן הציעה לו המלכה בוגךלןה , אשתו השנייה של סטפן , את בתה אנג ' לייה לאישה , אבל לאזר סירב . פקדה המלכה על שניים ממשרתיה להוציא את בתה החורגת מארה לשדה ולהורגה שם , תחילה לכרות את ידיה ולאחר מכן לערוף את ראשה . המשרתים , שחמלו על הנערה , הסתפקו בכריתת ידיה והביאוה למערה בהר דוךמיטור . בחלומו של המלך סטפן הופיעה בתו מארה והיא מתה . כשניעור וסיפר את חלומו ללאזר , יצא הלה ללא דיחוי לפריזרן . בבואו לעיר ובשומעו מפי המלכה כי מארה מתה , סירב לשוב למערכה וחזר לביתו . יום אחד יצא לאזר לציד עם משרתו מילוטין . המשרת הלך בעקבות שני נשריו שדאו מעל להר , הגיע אל המערה שבה שהתה מארה כרותת הזרועות והביאה אל לאזר . מצאה הנערה חן בעיני לאזר והוא נשא אותה לאישה והביאה אל ביתו , אף שלא הכיר בה את מארה . כעבור שנה ילדה לו אישתו שני בנים תאומים זהובי ידיים , ואז הצטרף לאזר אל סטפן בבולגריה . משנסתיימה המערכה נגד הבולגרים בניצחון הסרבים , חזר המלך עם ...  אל הספר
מפה : מיפוי והוצאה לאור