בחירה במלכות השמים

התעופף לו בז אפור ( מירושלים , מקודש הקודשים ) הוא נושא ציפור , סנונית לא בז היה הציפור האפורה כי אם איליה הקדוש ; לא ציפור סנונית באמתחתו אלא ספר מאת אם אלוהים . ( מתוך "חורבן ממלכת הסרבים ( " הרעיון המרכזי של אגדת קוסובו הוא הבחירה במלכות השמים . באחד השירים הנודעים שבמחזור קוסובו , "באיזו מלכות תבחר /'? כמו בשיר "חורבן ממלכת הסרבים /' מסופר כי איליה הקדוש , בדמות בז אפור , מתעופף מירושלים ומגיע אל המלך לאזר כשבאמתחתן איגרת מאת אם אלוהים המציעה לו לבחור בין ניצחון על הטורקים , שמשמעו לרשת את מלכות הארץ , לבין המוות - מותו שלו ושל כל צבאו , שמשמעו לנחול מלכות שמים . המלך מעדיף את מלכות השמים הנצחית על מלכות הארץ הזמנית ועל פי ההוראות הניתנות לו בשיר הוא בונה בקוסובו כנסייה שיסודותיה אינם יצוקים בשיש אלא עשויים משי וארגמן , ובה הוא מקדש את לוחמיו . בתוך כך מגיעים הטורקים ומפקדי החילות הסרבים מתעמתים עימם ואחד אחד הם נלחמים בגבורה ונופלים בקרב . המלך לאזר עצמו , שאלמלא הבגידה המיוחסת בפולקלור העממי לווק בראנקוביץ ' ( ראו להלן ) היה לבטח מנצח , מת גם הוא עם לוחמיו וכולם נוחלים מלכות שמים...  אל הספר
מפה : מיפוי והוצאה לאור