מיתוס קוסובו

לעמי הבלקן שתי אגדות מכוננות - האפוס של קוסובו ואגדת הנסיך מארקו , שני אפוסים הבנויים במערכי שירים ( על מארקו קיימים גם סיפורים רבים . ( אגדת קוסובו , אף שהיא מופיעה גם בשירים אחדים בקרב האלבנים , המקדונים והבולגרים , היא ביסודה אגדה סרבית בלעדית , שלא כמו אגדת הנסיך מארקו , שהיא מיתוס כלל בלקני . קרב קוסובו ארך יום אחד בלבד , אבל האגדות על אודותיו חיות כבר דורות רבים , ובהן ההיסטוריה והמיתוס שזורים זה בזה לבלי הפרד . מבחינה היסטורית , הרקע לאפוס של קוסובו הוא הטראומה שבאה בעקבות חוויה של עלייה מטאורית קצרת ימים שהסתיימה במפלה צבאית ונסיגה בת מאות שנים . המיתוס צמח מהאופן שבו ראו הסרבים לימים את קרב קוסובו בתבוסה גורלית . העם הסרבי שר על המאורע הזה את היפים בשיריו . מחזורי שירים אלו נמסרו מדור לדור על ירי זמרים שלוו בנגינה על הגוסלה והופיעו בפני קהל בשווקים , בכיכרות ובפונדקי דרכים . במאה ה 19 נאספו השירים השונים , מוינו והועלו על הכתב , במפעל הכינוס רחב ההיקף של ויק לןךךז ' יץ . ' שני סיפורים עומדים במרכז אגדת קוסובו . האחד , סיפורו של מילוש אוביליץ ' ( קוביליץ (' המתחזה לעריק של צבא...  אל הספר
מפה : מיפוי והוצאה לאור