הקדמה

מושג האלוהות במיתולוגיה הסלבית ודמויותיהם של האלים השונים בפנתיאון האלים הסלבי הקדום לוטים בערפל . לשאלות רבות על אודות זהותם , מיקומם ותפקידם של האלים יש בדרך כלל יותר מתשובה אחת במקורות השונים . כל אחת מדמויות האלים משיקה בחלקים מסוימים שלה לעמיתיה בפנתיאון - בסממני הופעתה , בתפקידיה ובהיקף השררה המיוחסת לה . חלק מן האלים הבכירים מופיעים "בזוגות , " שגם מעמדם אינו קבוע ונחרץ . חוקרי המיתולוגיה הסלבית מסכימים בדרך כלל כי לסלבים היה אל עליון , שעמר בראש פנתיאון האלים הקדומים , אף שהם חלוקים בשאלת זהותו . תהפוכות העיתים לאחר הגירת העמים הסלבים מערש מולדתם ההודו אירופית הקדומה , ובמיוחד ההיטמעות בעולם הנוצרי בטרם הספיק פנתיאון האלים להתגבש , שינו לעיתים כמעט לבלי הכר את דמותם הראשונית והאותנטית של האלים הסלביים הקדמונים . דומה שהתכונה המשותפת לאלים אלה , בדמותם ששרדה את מהלך העיתים , היא בעיקר היותם "מעוכבי התפתחות" - דלי מעש ועמוסי בעיות זהות , אף שגם במובן זה היה גורלם שונה בקרב כל אחד מהעמים הסלבים . האלים המוצגים כאן היו משותפים לכל העמים הסלבים והם מתוארים בדגשים המקובלים על חוקרי ה...  אל הספר
מפה : מיפוי והוצאה לאור