פרק ב: אלוהי הסלבים הקדומים

בוקר בקר עתיק , ופניהם של כל האלים ד 1 מים , קשי לב בדמדומי השחר הכבוש , אכזריים , קפואים , ךטבים כלם מדמע 1 ת זר 1 ת , מעלים ירקת עפוש , ח 1 שפים מלתע 1 ת בחיוף חמוש , בקר קתמי , וברוךר , wm D'DWin , in הקיר 1 ת משם עלי לצאת ולהסתובב , בפשטות , בין הבריות , להמשיף בהגיר 1 ת הנ 1 שנות שלא תמו , לעקור אל הדבךים שנוכחותם מביכה כמ 1 הכוכבים , בקר בלי חמלה , בחלון ק 1 ל הגשם הצ 1 נן , ה 0 גל , והתנועות כבולות במסמרות הנסי 1 ן ; מך 1 בקר גךלה חלשת 1 והאלים מרויכים בשנים רושופ 1 ת : הם אינם משתנים , זה אני שהולך ופוחת \ אי היךי ^ ה שלי היא מק 1 ר כחם הארור , השכחה , הדם האביון , עינים 10 ע 1 ת ו ; ךים של חטא . איוואן לאליץ' ( 1996-1931 ) תרגום : דינה קטן בן ציון ( כל התרגומים בספר מאת המחברת )  אל הספר
מפה : מיפוי והוצאה לאור