שבעת הוולאשים

הסיפור על שבעת הוולאשים הוא המקבילה המרבית לסיפור שבע הפליאדות מהמיתולוגיה היוונית - שבע בנותיהם של הטיטאן אטלס ואישתו פליאונה , שאותן הציב זאוס בשמים כקבוצת כוכבים זוהרים . בארץ אחת היו שתי ממלכות גדולות ; באחת מהן שלט המלך פטר ובשנייה המלך טטארין . למלך פטר היתה בת יפיפייה , שלא היתה יפה ממנה ברחבי העולם . שיגר המלך טטארין שליח אל המלך פטר ובפיו בקשה לתת לו את בתו לאישה . אם יסרב , יגיע המלך טטארין עם כל צבאו , ישרוף את ממלכתו של המלך פטר , יגזול ממנו את בתו וייקח אותו בשבי . כשמוע המלך פטר את המסר , אמר לשליח לשוב למלכו ולומר לו כי בתו מתה ומוטב שיחפש לו מלכה אחרת וימשוך את ידיו מקרבות וממלחמות . בצאת השליח לדרכו מיהר המלך פטר להקים טירה ונסגר בה עם בתו . הוא אטם את פתח הטירה , ואת השלטון בממלכה הפקיד בידי משרתו הנאמן . הוא ציווה על המשרת לפרוץ את הטירה לאחר שלוש שנים ולשחרר אותו ואת בתו . ועור ציווה המלך פטר להגיד לכל מי שיחפש אותו כי הלך אל מלך השמש לשאול אותו , מדוע ימי החורף אינם ארוכים כימי הקיץ , מדוע הם קרים , ומדוע האנשים בממלכתו אינם יכולים לעבוד בהם ונאלצים להשחית את זמנם ...  אל הספר
מפה : מיפוי והוצאה לאור