האדם החורש

יש גרסאות לפיהן זינק האדם מידי הבורא כשהוא עשוי בשלמותו והחל לחרוש את האדמה . זהו אחד הביטויים לדת הטבע המתגלמת בסיפורי המיתולוגיה הסלבית .  אל הספר
מפה : מיפוי והוצאה לאור