ממדרגה למדרגה

התא הראשוני הקרוי מונךה הסתנן מן ההוויה הנצחית וממנו בקע גם האדם , שהעפיל לאיטו ממדרגה למדרגה . הוא טיפס מהדרגה החייתית הנחותה שבתחתית הסולם עד לדרגה העליונה , זו של ימינו .  אל הספר
מפה : מיפוי והוצאה לאור