ביבליוגרפיה

ספרי יעקב טלמון ראשיתה של הדימוקרטיה הטוטאליטרית , דביר , תל אביב תשט"ו . המשיחיות המדינית - השלב הרומנטי , עם עובד ודביר , תל אביב תשכ"ה . אחדות וייחוד - מסות בהגות היסטורית , שוקן , ירושלים תשכ"ה . רומנטיקה ומרי - אירופה 1848-1815 ( תרגמה מאנגלית יונה שחר לוי , ( עם עובד , תל אביב תשל"ג . בעידן האלימות , עם עובד , תל אביב תשל"ה . מיתוס האומה וחזון המהפכה - מקורות הקיטוב האידיאולוגי במאה העשרים , א-ב ( תרגם מאנגלית ארי אבנר , ( ספרית אפקים - עם עובד , תל אביב תשמ"ב . Israel Among the Nations , Weidenfeld and Nicholson , London 1970 ; Macmillan , New York 1970 . מאמרי יעקב טלמץ ( פליישר ) ( פליישר , ( "הרהורים , " ניב הסטודנט , א' אדר תרצ"ו , עמ' . 57-56 ( פליישר , ( "במרי שיח ( לחשבון הדור , " ( ניב הסטודנט , אדר תרצ"ט , עמ' . 46-40 ( פליישר , ( "במרי שיח ( לחשבון הדור , " ( ניב הסטודנט , סיוון תרצ"ט , עמ' . 57-49 ( פליישר , ( "על המלחמה ותורותיה , " גליונות , י ( ת"ש , ( עמ' . 221-216 ( פליישר " , ( שאלת ישראל בוועידת השלום בשנת , " 1946 מצודה ( כתב עת בהוצאת אררט , לונדון , ( ה-ו ( ...  אל הספר
מוסד ביאליק