ידידי יעקב טלמון

ישעיהו ברלין עם פרופסור יעקב טלמון הייתי קשור במשך שנים רבות בקשרים של ידידות עמוקה וחמה . לראשונה פגשתי את טלמון כשבא לראותני באוקספורד . הדבר היה , אם זיכרוני אינו מטעני , בשנת , 1947 על פי הצעת מורו דאז , הפרופ' הרולד לסקי מבית הספר הגבוה לכלכלה בלונדון . טלמון רצה לשוחח עמי על תנועות במחשבה המערבית של המאה הי '' ט . לדעתו , רוב החוקרים שעסקו בתנועות אלה לא דייקו בניתוחן ובפירושן . עוד בטרם חלפה שעה לשיחתנו , ידעתי כי אני מאזין להוגה דעות מקורי , איש שיחה חי וערני , שרעיונותיו רבי העניין נסמכים על בסיס איתן של בקיאות ; אדם רב מעוף , חם לב , המשתוקק בכל לבו להעביר לאחרים את ראייתו שלו על הוגי הדעות של תקופת ההשכלה בצרפת , והתוצאות הפוליטיות שהיו לרעיונותיהם . ביקשתי ממנו להישאר עמי זמן רב יותר מכפי שנקבע תחילה , והוא הסכים ברצון . את יתר שעות היום בילינו בדיון על מה ששנים לאחר מכן נעשה לנושא מרכזי של ספרו המפורסם ביותר , "הדמוקרטיה הטוטליטרית ; " והואיל ורעיונותי נטו לאותו כיוון , גיליתי כי השיחה עמו היתה מעוררת ביותר ומהנה מאוד מבחינה אינטלקטואלית . יחסי האהדה והחיבה שנקשרו בינינו ל...  אל הספר
מוסד ביאליק