שאלת ישראל בוועידת השלום בשנת 1946

. 1 הרקע הכללי א . ועידת - 1946 ישראל והעמים לא היתה כמעט ועידת שלום או ועידה בין לאומית אחת בק"ן השנים האחרונות שנתכנסה כדי להקים מערכת יחסים בין לאומית חדשה , ששאלת ישראל לא נדונה בה , בהשתדלותם של נציגינו . בכל ועידה הופיעו שליחי היהודים ותבעו מהמנצחים להטיל על המנוצחים התחייבויות לנתיניהם היהודים , או ביקשו מאת המנסחים תחוקה בין לאומית חדשה להגדיר מחדש ובהתאם לתנאי המקום והשעה את מקומו של ישראל וזכויותיו במדינה , ובמובן מה גם במשפחת העמים . אבל הופעתם של שליחי היהודים בפריס בשנת 1946 והרקע של שליחותם אין למצוא להם תקדים בדורות האחרונים . ידענו גירושים אכזריים , טעמנו טעם טבילה מאונם ; אבל לפחות בתקופה החדשה לא היתה מדינה , ואפילו לא רוסיה הצארית , שעשתה בשחצנות כזו , כגרמניה והמדינות שנגררו אחריה , את השמדת היהודים לעיקר במדיניותה . יתר על כן , מסע שמד זה בא רק שנים מספר לאחר הגדרתן של זכויות היחיד והקיבוץ מישראל באספה הבין לאומית הגדולה ביותר בתולדות העולם , בוורסיי , ואישורן בברית חבר הלאומים ובתחוקות הלאומיות של כל מדינות תבל . בייחוד באירופה , רצח של אומה או מיעוט לאומי ודתי כ...  אל הספר
מוסד ביאליק