הערות על גלגולי מושג ההומניזם בהיסטוריה: בעקבות אי"י פוזננסקי

רחל ואיה היקרות , מורי ורבותי . כאשר תפתחו מילונים ולקסיקונים תמצאו שהמונח הומניזם מוסבר בהם מתוך הבחנה מודגשת בין ההומניזם לבין הדת הנגלית . מודגש בהם הניגוד בין האדם לאלוהות . נקודת המוצא שלהם היא ההבדל התהומי בין התפיסה הרואה באלוהים את מקור כל האמת , המוסר והערכים , ובין התפיסה הרואה באדם את מידת כל הדברים וכל העולם נברא וקיים למענו ; תפיסה שבה האדם נתפס בתור מחוקק לעצמו וריבון לעצמו , ולא כמי שמקיים מצוות שהוטלו עליו מבחוץ וטווה חוט מסורת מדורי דורות . כדברי גיון סטיוארט מיל , המייצג גישה הומניסטית שכזאת , רשאי האדם ואף חייב להרבות , experiments of living בהשתמשו ביצר הסקרנות שלו , בכוח התושייה , ובהיענותו לצימאון החיים והתשוקה המפעמים בו ; הוא חייב להרבות חוויות ולדלות מהן את כל האפשר : את overtonesv ™ undertones המתלווים אליהן , את הניואנסים המעודנים והמגוונים שאפשר לגלות בהן , את הזיקות שלהן לעולם הזיכרונות , כלומר הפנורמה המקיפה ואופפת כל חוויה וניסוי . אם מבקשים לחדד את הדברים אפשר לומר שאם התורה כולה המקיפה כול , תורת חיים , כבר ניתנה , ובשולחן הערוך כבר נקבעו הלכות התנה...  אל הספר
מוסד ביאליק