לדמותו של פרופסור ריכארד מיכאל קבנר

לרובכם אין השם קבנר אלא שם בלבד , מאחר שבאתם אלינו לאחר שפרש האיש מתפקידו . אך השם הספיק כבר להיות לאגדה - אגדה של תלמיד חכם גדול , מניח יסודות ופולס דרך . מה סוד הזוהר הקורן מעבר למרחק של זמן וחלל ? דברן לא היה האיש ובנשיאת נאומים לא הצטיין . כבד פה היה , וכל ימי שהותו בארץ נאבק קשות עם הלשון העברית ; מקור מחצבתו הרוחני והמנטליות שלו היה בהם להרחיקו מהדור הצעיר . מאפקטים מלאכותיים סלדה נפשו . סוד האפקטיביות המפליאה של קבנר היה התוכן הגרעיני , המוצק והמלוכד שכל הקליפות וכל המעצורים לא יכלו לדלדלו או לטשטשו . ההופעה המבריקה יש שתסנוור לשעה קלה - כיבושו של ערך אובייקטיבי הוא יציב . הפרופסור קבנר ייצג את ההיסטוריה , את ההיסטוריה ללא שמות תואר , שככל שהם מוסיפים הריהם גורעים . הוא היה אמן של ההיסטוריה הגדולה . קטני דעת ומעוטי יכולת נאלצים להיצמד לנושא אחד , לבור להם אספקט אחד של ההיסטוריה : וכך מפרקים הם באורח מלאכותי את מלוא החיים האורגניים - להיסטוריה מדינית , לתולדות חברה וכלכלה , התפתחות הרוח מכאן , גידול משטרים מזה וגלגולי קיסרויות מזה . סימן היכר של היסטוריון גדול היא יכולתו לראות בי...  אל הספר
מוסד ביאליק