המולדת בסכנה מכתב גלוי אל ההיסטוריון מנחם בגין מאת ההיסטוריון יעקב טלמון

אדוני ראש הממשלה , אני מרשה לעצמי להפנות אליך את האיגרת הזאת כדבר היסטוריון אל היסטוריון , מאחר שבראשית כהונתך כראש ממשלה הודעת וחזרת שלא תחפש קדנציה נוספת , כי אתה מייחל לפנאי לחבר ספר שבו תסכם ותעריך את הדרמה ההיסטורית העצומה בתולדות עמנו - ללא אח ורע בהיסטוריה שלנו מאז חורבן הבית השני ומעטות ביותר דוגמתה בתולדות העמים - של השואה והתקומה . זכורני ששנים לפני כן , במסיבה באולם הסנאט של האוניברסיטה העברית , בתום טקס הענקת תואר דוקטור לאחד מפקודיך באצ"ל שכתב עבודת מחקר בהדרכתי על פעולות הארגון באירופה , אמרת לי שבימי המאבק בבריטים נאסר על אנשי המחתרת שבראשה עמדת להזדקק למילה הכתובה ; והוספת פרט שמשום מה כבש את דמיוני ונחרת בזיכרוני : התעודה הכתובה היחידה מאותם ימים - הפתקה ובה הססמה הפקודה לפוצץ את מלון המלך דוד : "דוד מלכנו משיחנו" - נמצאת באחת הרגליים של שולחן העבודה שלך בביתך בתל אביב . העירותי אז שמחובתך להתפנות לכתיבת דברי הימים ההם וסיפור עלילותיהם , שהרי בהיעדר מקורות בכתב , יישארו הדורות הבאים ללא מידע אותנטי ובדוק עליהם . בתשובה פנית לסובבים אותנו ואמרת בבדיחות דעת : "הוא רוצה ...  אל הספר
מוסד ביאליק