ביקור סאדאת: פריצת דרך היסטורית?

שום אירוע היסטורי פתאומי ולא צפוי המצטייר כנקודת מפנה בבחינת Deus ex machina אינו מעשה קפריזי שיוצרו וגיבורו החליטו באורח שרירותי ובהשראה רגעית לבצעו . יש לראותם סיום של תהליך ארוך , שהתבשל בחשאי , בלי שהבריות הבחינו בו ואף לא יכלו לעקוב אחריו . משל בפיסיקה יסבר את האוזן - הפיכת המים לקרח או להפך - לקיטור . במקרה זה התמורה מוחלטת . לא כן בתחום הביולוגיה . מין חדש יכול להופיע בדרך מוטציה ולפעמים אף באורח מקרי ובעקבות "טעות" גנטית . אבל יכולת הקיום שלו תלויה ביכולתו להסתגל לסביבה ולתנאי מלחמת הקיום - כלומר תלויה גם בנסיבות אובייקטיביות . נוצרת באורח פתע , לכאורה , אך בעצם בסיומו של תהליך ארוך או הודות לקונסטלציה בלתי צפויה ( בלתי צפויה לבני הדור , ( אלטרנטיבה חדשה , שעת כושר ושעת רצון גדולה . האם היא תהיה לפתח של מציאות חדשה ? הדבר מותנה ביכולת האבחנה ובכוח ההכרעה של הנפשות הפועלות ושל מקבלי ההחלטות . והשאלה אם האלטרנטיבה הזאת , אף אם נאחזים בה , תהיה להתחלה של מציאות רצופה , רצויה וקונסטרוקטיבית , ולא אפיזודה חולפת או יצור נפל , שוב תלויה בבני האדם ובנסיבות . הצעד של סאדאת מצטייר בעיני ...  אל הספר
מוסד ביאליק