הקריה בחברון

במכתבו על הקריה היהודית בחברון טוען הפרופסור יובל נאמן ב"הארץ" מיום 10 . 4 . 1970 שהקריה נחוצה כמכשיר "ליצירת נכונות לשיתוף פעולה מצד אוכלוסיית הגדה , שיתוף הכרוך לגביהם בנכונות לחיות עם נוכחות צבאית ישראלית , או לפחות עם נכונות לסרב לנוכחות צבאית ערבית . " הקריה תשמש עידוד לאנשים כמו שיח' ג'עברי לשתף פעולה עמנו , כי היא תהיה בעיניהם ערובה : "בוחן מצוין למשמעות שיש לתת להשלמה עם קיומנו , ונכונות לנורמליזציה ביחסי שני העמים ; " שאין הם צריכים לפחוד שביום מן הימים נפקיר אותם לגורלם , ניסוג מן הגדה ונפקיר אותם בידי אויביהם הנקמניים , צבאות חוסיין ; כי והיה אם מטעמים אלו או אחרים ניאלץ להוציא את צה"ל מבקעת הירדן ומהר חברון - אף שטעמים ביטחוניים , סבור נאמן , מחייבים "ישיבה ממושכת" בהם - "הקמת יישוב בעל אופי עירוני מבטיחה שכל ממשלה ישראלית שתקום בעתיד תראה עצמה חייבת למנוע היווצרות שלטון עוין בגדה או החזרתה לידי מדינה ערבית אויבת ; " בהיותה ערבה לשלום היהודים בחברון , " ממשלת ישראל תהיה אף ערבה לשלום הערבים המוכנים להידבר עמה באותו מרחב . " יובל נאמן מזמין את מתנגדי ההתנחלות בחברון ל"שיקול ...  אל הספר
מוסד ביאליק