מכתב גלוי אל השר ישראל גלילי

מר גלילי הנכבד , בדוח שקראתי על נאומך בוועידת הקיבוץ המאוחד צוטטו דבריך לאמור : "אין אנו רואים בערביי הארץ קטגוריה אתנית , ציבור בעל ייחוד לאומי בארץ זו , " וכדברים האלה קראתי גם בהחלטות המועצה . בימים אלה נתקל אדם תכופות כל כך בהצהרות תמוהות , מדהימות , אבסורדיות ומרגיזות , עד שלו החליט להגיב על כולן לא יכול להתפנות לשום עיסוק אחר . אין אני שייך לאנשים החסרים עיסוק או זקוקים למלא זמנם במשהו , אך הפעם החלטתי להגיב במכתב גלוי אליך , שכן הרגשתי כי מוטלת עלי חובה לעשות זאת כלפיך כשר הממונה על ההסברה וכלפי העניין שיקר לכולנו וכלפי עצמי , מאחר שמדובר בנושא שבו אני בר סמכא במקצת , והוא בשבילי בבחינת "עצור בעצמותי ונלאיתי כלכל ולא אוכל . " לפני זמן מה חזרתי משהייה ארוכה - בת שנה וחצי - בחוץ לארץ , בעיקר באמריקה . שימשתי חבר מחקר ופרופסור אורח בשלושה מרכזים מדעיים ראשיים בארצות הברית , ונזדמן לי לשאת הרצאות אורח ביותר מעשרים אוניברסיטאות ברחבי המדינה העצומה בתחום מחקרי הספציפי , אך גם בענייני ישראל והמזרח הקרוב . נזדמנה לי אפוא אפשרות יוצאת מן הכלל לתהות על דעת הקהל , לבחון את השקפותיהם ורגשות...  אל הספר
מוסד ביאליק