האספקטים היהודיים של ניטשה בפרספקטיבה היסטורית

ניטשה - מעטות הן הדמויות בתולדות המחשבה האנושית ובהיסטוריה התרבותית של אירופה השנויות כל כך במחלוקת . מה הוא בעצם רצה לומר ? מה היתה מידת השפעתו ? מי היה רשאי ומי לא היה רשאי להיתלות בו ולהידרש אליו ? רק שם אחד עולה על דעתי , שאפשר להשוותו מבחינה זו לניטשה , והוא רוסו . ויש דמיון רב בין שני האישים הללו , מאה שנים מפרידות ביניהם . שניהם היו טיפוסים שוליים , רדופי רוח עוועים , מעונים ומתענים , על סף הטירוף כל ימי חייהם . ובסוף חייהם גם עברו את הסף . בהיותם טיפוסים שוליים גם עלה בגורלם להשיג הצצות מדהימות אל אמתות התהומיות שבסיטואציה האנושית , שהן יותר אמתות מן האמתות של המיושבים בדעתם . מבחינת הסימפוטמטיות , כלומר בהיות כל אחד מהם על פי דרכו עדות וביטוי למשבר הרוח , מבחינת תפקיד סולל הדרך שכל אחד מהם מילא ומבחינת האמביוולנטיות שבאישיותם , תורתם והשפעתם יש דמיון רב בין שני האנשים . אבל , הדמיון הזה מקבל משמעות נוספת מעצם העובדה , שמה שבעצם אמר לו רוסו : הן , אמר לו ניטשה : לא . האחד פתח תקופה והאחר סגר אותה ופתח תקופה חדשה . המשמעות היהודית הישירה של רוסו אינה קיימת . אבל בעקיפין היא רבה ...  אל הספר
מוסד ביאליק