דו־משמעויות עתיקות בלבוש מודרני

העידן המודרני - כפי שעוצב במפגש של שתי המהפכות , הצרפתית והתעשייתית - השליט רעיונות , שנועדו לכאורה לשים קץ לכל ערעור על הלגיטימיות של הקיום היהודי ולסלק כל רתיעה לקבל את היהודים כחלק של הנוף ושל החברה האנושיים . בו בזמן היה בהם גם כדי להפיס את תודעתם העצמית הכפייתית של היהודים ולהפיל את המחיצות המפרידות בין יהודים לבין שכניהם . ההכרה בזכויות האדם ובשוויון שבין אנשים היתה עתידה להיות התשתית למדינה החילונית , שריבונותה אינה נזקקת לסנקציה כלשהי מחוצה לה , ושל חברה הנותנת דרור לניידות כלכלית חברתית , לבחירה חופשית של מקצוע ועיסוק , ויוצרת תנאים למירוץ הכישרונות . משוחררים מהשתייכות גזורה מראש , שאין מנוס ממנה , למעמד , לקהילה , לגילדה , לקורפורציה ולעדה דתית מן התקופה הפאודלית הטרום תעשייתית , יוכלו מעתה הבריות - כאותן פרודות - להתקשר באמנות ובחוזים בחירות גמורה . בעקבות כל אלה נעשו היהודים במערב לקבוצות קטנות , פזורות ושוליות , ללא סמכות מרכזית שתאחד אותן , ונתונות לתהליך מתמיד של התפוררות וטמיעה . לפיכך מתמיה ביותר החיזיון העובר כחוט השני בהיסטוריה החדישה - הופעתם במרכז העצבים ובלב התהל...  אל הספר
מוסד ביאליק