אותם שבעים אחוזים

אגב החיפוש עתיק הימים אחר חוקים וקביעויות בהיסטוריה , במסגרת המאמץ הלא נלאה לכפוף את התנהגות האדם ואת אורח החיים של חברות להתבוננות מדעית - כפי שנעשה הדבר בקשר לתופעות הטבע - הציג לוסיין פבר , ( Lucien Febvre ) הדובר הבולט של האסכולה הצרפתית בהיסטוריה בדור האחרון , את יסודות ההיסטוריה כ"דומים למערכת התת קרקעית של הכרך המודרני . המבוך הסבוך של צינורות מים וגז , נושאי חשמל וחום , המנהרות שדרכן סובבים בני האדם וכלי רכבם , חוטי החשמל שבאמצעותם משודרים קולותיהם , הודעותיהם ויצירות רוחם . " ... הבנת תת המבנה הזה - הטכנולוגי הכלכלי בעיקרו - של הקיום האנושי ומערכת הקשרים החברתיים יש בה לפטור את ההיסטוריון מלטפל בכל בליל האירועים שמהם מתפרנסת העיתונות - התרוצצויותיהם של פוליטיקאים , סיפורי מזימות ותככים , המהומה , הרעש והמבוכה של ההיסטוריה הסיפורית . כי אלה הם , בסופו של דבר , אך ספיחים של גורמי יסוד קבועים ועומדים , קצף על פני הזרם . נוכח נתונים אובייקטיביים ודפוסים אימפרסונליים , אין לאלה כל ממשות עצמאית או אפקטיבית של כוחות המעצבים מציאות שמתחת לפני השטח . כאשר הקשיתי פעם באוזני אחד מתלמידיו...  אל הספר
מוסד ביאליק