נביאים ואידאולוגיה: הנוכחות היהודית בהיסטוריה

מאז חורבן בית שני לפני קרוב לאלפיים שנים לא היו בהיסטוריה של העם היהודי מאה שנים כה דרמתיות כשנות המאה האחרונה . מתוך מצב שבו היו יהודים עדה סגורה ומסוגרת כמעט הרמטית , בחינת קבוצת שוליים בסביבה זרה , הם נקלעו בתקופה זו לתוךתוכן של מערבולות היסטוריות , לתוך עימותים מאוימים וקיטובים הרי גורל - בין מגמות שימורן של מסורות מן העבר לבין גורמים שנתחייבו מן הזמן החדש , בין קיום הייררכיות ממוסדות מכאן ובין ניידות סוציאלית מכאן ; קפיטליזם מול סוציאליזם ; רפורמה הדרגתית לעומת מהפכה טוטלית , ליברליזם אינדיבידואליסט מזה ודטרמיניזם גזעני מזה ; הסכסוכים האידאולוגיים שבין שתי מלחמות העולם , ולבסוף משבר המזרח התיכון של ימינו . ובכל התהפוכות האלה היו יהודים נושאים ומפעילים כאחד , גם מקרי בוחן וגם נפגעים . ביהודים אחזה תשוקה לוהטת חסרת מנוח להיצמד לזרמים הראשיים של ההיסטוריה , כפי שזרמים אלה באו לידי ביטוי במדינה האומה , או אף בהתגלויותיהם הכלל עולמיות בציביליזציה האנושית . במקרים רבים היתה תשוקה זו כמוה כמשאלה להיבלע ללא שיור בסביבה הגויית ולאבד את הזהות העצמית היהודית . הדחף הזה דימה להיות נטול מעצורי...  אל הספר
מוסד ביאליק