יעקב טלמון והדיאלקטיקה של המשיחיות החילונית

דוד אוחנה כיצד זה תנועות מהפכניות , שביקשו לעצב מחדש את האדם , הובילו לשעבודו ? איך זה שתקווה לשחרור מוחלט ואתגר למימושן של תקוות נעלות הביאו לגילוי היפוכם מדוע חלומות נאורים על שוויון בני האדם נסתיימו במציאות עיוועים של גולגים וקסרקטינים ? באיזה אופן התגלגלו זרמים בתוך פילוסופיית הנאורות במאה ה והאידאולוגיות הפוליטיות של המאה ה 19 מאגרא רמה של רעיונות לבירא עמיקתא של המציאות במאה העשרים ? מהו ההסבר למכניזם של מצווה הבאה בעברה ? בבסיס חקירותיו ההיסטוריות של יעקב טלמון , שהיו ניסיון מתמשך לענות על הקושיות הללו , עמד ההסבר בדבר תשוקתו המשיחית החילונית של האדם המודרני שהתיימר לעצב במו ידיו הן את העולם הזה והן את העולם הבא בתוך העולם הזה . האידאולוגיות המהפכניות המודרניות תרגמו את המאוויים הדתיים הנושנים למושגים חילוניים ופוליטיים ; הדת חולנה והיתה להיסטוריה ; מלכות השמים נתחלפה במלכות האדם ; התשועה הטרנסצנדנטית הומרה בתשוקה פרומתאית . ביסודו של דבר , שאלה עקרונית אחת עמדה בתשתית מפעלו ההיסטוריוגרפי של טלמון , שאותה ניסח בספרו הראשון , "ראשיתה של הדמוקרטיה הטוטליטרית : " כיצד קרה שהמנטלי...  אל הספר
מוסד ביאליק