תוכן העניינים

פתח דבר ט דוד אוחנה : מבוא - יעקב טלמון והדיאלקטיקה של המשיחיות החילונית שער ראשון : ייחודה של המאה העשרים בהיסטוריה 1 ייחודה של המאה העשרים בהיסטוריה 3 נביאים ואידאולוגיה : הנוכחות היהודית בהיסטוריה 13 אותם שבעים אחוזים 27 דו משמעויות עתיקות בלבוש מודרני 39 חציית הרוביקון היהודי במאה העשרים 53 ההתעוררות הלאומית 68 שער שני : תסכול לאומי גורם לקיטוב אידאולוגי 75 האספקטים היהודיים של ניטשה בפרספקטיבה היסטורית 77 תסכול לאומי גורם לקיטוב אידאולוגי 92 האנטישמיות החדשה 106 אינטלקטואלים יהודים בפוליטיקה 119 שער שלישי : ישראל בין האומות 135 ישראל בין האומות : הרהורים על מעמדה של מדינת היהודים 137 העולם שתק כי הקרבנות היו יהודים 173 לשלום מלא במזרח התיכון 177 ישראל והעולם הערבי 187 פוליטיקה פנימית ובין לאומית 202 שער רביעי : המולדת בסכנה 209 הוויכוח עם ארנולד טוינבי 211 מכתב גלוי אל השר ישראל גלילי 218 הקריה בחברון . 227 חשבון נפש 231 ביקור סאדאת : פריצת דרך היסטורית ? 257 המולדת בסכנה : מכתב גלוי אל ההיסטוריון מנחם בגין מאת ההיסטוריון יעקב טלמון 261 שער חמישי : כוחה של הרוח 285 לדמותו של פרופס...  אל הספר
מוסד ביאליק