חידת ההווה ועורמת ההיסטוריה עיונים בהיסטוריה היהודית בפרספקטיבה אוניברסלית

גןנ & למון עורן דוד אוחנה 7 P / P ביאליק ירושלים יעקב טלמון חידת ההווה ועורמת ההיסטוריה יעקב טלמון חידת ההווה ועורמת ההיסטוריה עיונים בהיסטוריה היהודית בפרספקטיבה אוניברסלית ערך והוסיף מבוא , הערות וביבליוגרפיה דוד אוחנה אחרית דבר הושע אריאלי ישעיהו ברלין מוסד ביאליק ירושלים  אל הספר
מוסד ביאליק