מבחר ביבליוגרפי

אריסטו . הנספחות למסות על הטבע ( מטאפיסיקה ) ספרים ז-ט ( תרגמו ח' ודו' רוזן , ירושלים תשכ"ז . קאנט , עמנואל . ביקורת התבונה הטהורה ( תרגמו מגרמנית ש"ה ברגמן ונ' רוטנשטרייך , ( ירושלים תשכ"ו . . — ביקורת התבונה המעשית ( תרגמו מגרמנית ש"ה ברגמן ונ' רוטנשטרייך , ( ירושלים תשל"ג . . — ביקורת כוח השיפוט , ( תרגמו מגרמנית ש"ה ברגמן ונ' רוטנשטרייך , ( ירושלים תשכ"ט . . — הקדמות לכל מטפיסיקה כעתיד שתוכל להופיע כמדע ( תרגם מגרמנית א' יערי , ( ירושלים תשל"ב . הנחת יסוד למטפיסיקה של המידות , ( תרגם מגרמנית מ' שפי , ( ירושלים תשל"ג . Kant Immanuel , Kritik der Reinen Vernunft ( Herausgegeben von Ingeborg Heidemann ) , Stuttgart 1982 . — Kritik der Praktischen Vernunft ( Herausgegeben von Joachim Kopper ) , Stuttgart 1984 . — Kritik der Urteilskraft ( Herausgegeben von Gerhard Lehmann ) , Stuttgart . 1981 Aristotle , The Worksof Aristotle ( Translated into English under the Editiorship ofW . D . Ross , M . A ., Hon . LL . D [ Edin ] . . — Vol . 1 Categoriae ( Trans . E . M . Edghill ) Oxford 1928 —...  אל הספר
מוסד ביאליק