5. הארוטיות בחומר והשלכותיה הארכיטקטוניות

בנקודה זו מוטב לשוב ולהיזכר במטלה אשר הפנתה את הכתוב אל תחום הדיון הטלאולוגי . רציפות המעבר מן החלק האסתטי אל הטלאולוגי הובהרה מתוך התנועה הארוטית של התודעה . האינטרס הארוטי תבע , כהשלמה הכרחית להישגים האסתטיים , חיפוש אחר חומר התואם למגמה התכליתית , חומר הנשמע לתנאים הארוטיים , חומר אשר יאפשר לתודעה להתגבר על יסוד התאווה הטבוע בשימושה העיוני , בפנייתה אל הטבע . 38 שם , עמ' . 202 39 שם , עמ' . 198 40 שם , שם . 41 שם , עמ' . 200-199 42 שם , עמ' . 200 43 שם , עמ' . 201 כוח השיפוט אכן מצא חומר , האורגניזם , אשר במבט ראשון סיפק את כל הדרישות הארוטיות . התנהגות החומר האורגני אינה ניתנת להסבר אלא על סמך הערכתו אף כצורה . האורגניזם תבע מן ההתבוננות הרפלקטיבית להניח זהות חומר-צורה בפנימיותו . התודעה ניצבה לראשונה אל מול חומר ארוטי מכול וכול . אולם , התודעה נאלצה להודות כי גם אם האורגניזם מגלם את מאווייה הארוטיים , נבצר מכוחה להבינו כאופן היקבעותו , להכלילו על פי עיקריה . החומר האורגני , דווקא משום התאמתו לתנאים הארוטיים , גרר את התודעה לאנטינומיה , לסתירה בין עקרונותיה . בגילוי זה טמונה משמעות...  אל הספר
מוסד ביאליק