8. היפה, הישג ארוטי ראשון

האפיון האיכותי של ההנאה מן היפה גורר מאליו מסקנה כמותית . הפקת נחת המשוחררת מכל היבט אינטרסנטי , אינה יכולה לנבוע מתוך מערך הנימוקים והנטיות אשר מייחדים את הסובייקט מזולתו . הנטיות מגלמות את הפן הפרטיקולרי של האינטרסנטיות . כל נימוק פרטיקולרי להפקת נחת מחייב משמעות אינטרסנטית . הפקת נחת נטולת אינטרס חייבת להתעורר אך מכוח גורם שאינו ייחודי לסובייקט זה או אחר , כלומר על ידי גורם שניתן להניחו לגבי כל סובייקט . 59 בתמ , עמ' . 73-72 הפקת נחת מן היפה נושאת משמעות כללית , ממש כאילו משפט הטעם היה משפט אובייקטיבי . אולם , משפט הטעם , משום איכותו האסתטית , הוא בהכרח משפט סובייקטיבי . הכלליות של משפט הטוען לסובייקטיביות אינה רשאית להתבסס על נימוקי הכלליות של המשפטים האובייקטיביים — משפטי ההכרה . משפטי ההכרה מקשרים דימויי הסתכלות , כחומר , עם מושגיו הצורניים של השכל הטהור . מושגי השכל הטהור מעניקים למשפטי ההכרה את כלליותם ; משום כך ניתנת כלליות זו להוכחה אפריורי . המשפטים האסתטיים , כמייצגי הממד הסובייקטיבי , אינם יכולים לעשות שימוש ביסוד האובייקטיבי-כללי של התודעה — מושגי השכל הטהור . הכלליות , ה...  אל הספר
מוסד ביאליק