6. ההתגלות האסתטית של כושרי ההכרה

כבר בשלב זה , בטרם הדיון עצמו , ניתן לשרטט בקווים כלליים את התנאים אשר ההנאה חייבת לספק כדי שתבטא נאמנה את רוח התכליתיות הסובייקטיבית . ראשית , ההנאה חייבת להיבדל מן הגורמים המקשרים את התודעה עם החוץ . נוכחות התאווה ברקע ההנאה של ההרגשה החושית הוזכרה לעיל , אולם התאווה אינה מאפיינת אך הנאה מחומר ההכרה . ההנאה האסתטית , כהנאה טהורה מכל ממד של תאווה , חייבת להיבדל אף מצורת ההכרה האמפירית , מן המושג . אף המושג , כנזקק לנתון לשם התממשותו התוכנית , כמגלם את תלות התודעה בגורם זר למהותה הספונטנית , שייך לצד התאווה . שנית , ההנאה , : > גורם ארוטי , חייבת להתקשר אל התכליתיות הסובייקטיבית של התודעה , תכליתיות הכשרים , אשר מצדה מתממשת דווקא בתהליך ההכרה . כיצד עשויה ההנאה , הנדרשת על פי התנאי הראשון להיבדל מן ההכרה , להתקשר בכל זאת עם התכליתיות הסובייקטיבית של כושרי ההכרה ? הכיוון לפתרון עתיד להתגלות בעקבות ניתוח מרכיבי תכליתיות הכשרים . מורכבות תנועת ההכרה התגלתה עוד במסגרת האנליטיקה של התבונה הטהורה . פעולת ההכרה מורכבת למעשה משתי תנועות המתקדמות זו לקראת זו . ראשית , התנועה הסובייקטיבית , תנוע...  אל הספר
מוסד ביאליק