3. המגמה הארוטית באסתטיקה ובאנליטיקה הטרנסצנדנטלית

האסתטיקה הטרנסצנדטלית חשפה את המגע הבלתי אמצעי בין ההכרה לבין נתוניה בחינת מגע חושני . ראשית האסתטיקה בהבחנה בין חומר לבין צורה , בין תחושה לבין אופן סידורה . המשכה ניתוח היסודות הצורניים , חלל וזמן , בטוהרתם . קביעת הביקורת המדעית את החלל והזמן כצורות הסתכלות טהורות , הנובעות מן התודעה , נושאת בחובה יתרון מטפיזי משמעותי . התוקף הכללי וההכרחי של החלל והזמן הוא בסיס איתן לקישור הנתון האמפירי אל תנאי ההכרה הטהורה , בחינת תנאי הופעתו ההכרחיים בהכרה . אולם , בצד התוקף המטפיזי מתגלה אף ההישג הטרנסצנדנטלי . מכוח התוקף הכללי וההכרחי של דימויי ההסתכלות הטהורה , זוכה למשל הגאומטריה , כהכרה סינתטית אפריורי הנוצרת מהתייחסות התודעה אל הדימוי הטהור של החלל , בתוקף מדעי . אף המתמטיקה משיגה תוקף מדעי באופן דומה . חשיבות נקודה זו חורגת הרבה מעבר לשאלת מעמד אותם מדעים . הבירור הטרנסצנדנטלי חושף לראשונה את המגמה הארוטית בהכרה . בד בבד עם קביעת החלל והזמן כיסודות ספונטניים 34 ביחס לצורות ההסתכלות הטהורה : בתט , עמ' . 61 ביחס למושגי השכל הטהור : שם עמי . 95 35 שם , עמי . 43 36 שם , עמי . 47-46 37 שם , עמי...  אל הספר
מוסד ביאליק