8. הדדוקציה הטרנסצנדנטלית

הצורך הטרנסצנדנטלי בשכל הטהור התעורר בעקבות הפער שהתגלה בין הקביעות המדעיות של האסתטיקה מזה , לבין העדות של המודעות האמפירית מוה . המודעות האמפירית אינה מוצאת לפניה את הנתונים המדעיים שקבעה עבורה האסתטיקה , כלומר רצף תחושות חלל זמני נטול התגבשויות פנימיות , אלא דווקא דימויים המקושרים בתוך אותו רצף , באופן שאינו מתחייב מתנאי הופעתם . הצורך המדעי לתרץ הופעת אותם דימויים מקושרים , כפה על תורת ההכרה נוכחות של כושר הכרה נוסף — השכל , המקשר את נתוני ההסתכלות . קישור בכלל משמעו הבאת ריבוי אל אחדות . האחדות מתנה אפשרות פעולת הקישור . ההוכחה המדעית , לפעולת הקישור השכלית על נתוני ההסתכלות , חייבת לאתר את האחדות הראשונית המאפשרת את פועל השכל . האחדות התגלתה לראשונה בדמות הקטגוריה הראשונה בקבוצת הכמות . אולם קטגוריה זו אינה האחדות המבוקשת כאן . אחדות המונחת ביסוד כל קישור . הקטגוריות נגזרו על סמך התבניות הלוגיות של המשפטים . תבניות אלו מניחות את אחדות המושגים , הנוטלים חלק במשפט , כנתונה . הקטגוריות אינן מכוננות את אחדות המושגים עצמם . לפיכך , קטגוריית האחדות אינה יכולה לשמש כעקרון האחדות העליון ...  אל הספר
מוסד ביאליק