6. המשמעות הארכיטקטונית של הבעייתיות ההכרתית

המטפיזיקה המדעית פתחה בהסתמכות על המשמעות השלילית של הדברים 42 שם , עמ' . 51 כשהם לעצמם . בהמשך הדברים הובהר כי המטפיזיקה אינה מסתפקת במשמעות זו והיא חייבת לייחס לדברים כשהם לעצמם אף משמעות חיובית , כיסודות הראשוניים של עולם הניסיון , הן בצד ההכרה הן בצד הנתון . ההכרח המדעי בקיום פועל כשהוא לעצמו גורר את תורת ההכרה לחוסר מוצא . אם לא נודה במשמעות החיובית של הדברים כשהם לעצמם , לא נצליח להעמיד שום קביעה הכרחית במסגרת תורת ההכרה . כפועל יוצא תידרדר המטפיזיקה מדרך המלך המדעית אל מבוכי חוסר ההכרח . המשמעות החיובית של הדברים כשהם לעצמם נדרשת משיקולים מדעיים , כלומר להצלת המטפיזיקה מנפילה למצב אשר ההכרחיות המדעית אינה אפשרית בו . הדברים כשהם לעצמם , על פי הגדרה , אינם שייכים לעולמה של ההכרה . משמעותם החיובית הנדרשת אינה לפיכך בתחום ההשגה של ההכרה . ואילו המצטרף האמתי של החושניות , כלומר הדבר כשהוא לעצמו , אין מכירים אותו על ידי כך כלל , ואף אי אפשר להכירו . אולם גם אץ שואלים עליו לעולם בתוך הניסיון . 44 ההכרה האמפירית בהתייחסותה המודעת , אפילו לנתוניה הראשוניים והגולמיים ביותר , מתוודעת רק א...  אל הספר
מוסד ביאליק