2. ההתגברות על הספקנות

מידת הקושי , הניצב לפתח הביקורת בבואה להוכיח את אפשרות הכלליות וההכרחיות , מתגלה במלואה כאשר מתברר כי דווקא המטפיזיקה , על אף מצבה הכאוטי , הצליחה לבסס עמדה מוצקה נגד אפשרות הביסוס לטענות כלליות והכרחיות . אותה נוסחת פלא מבוקשת ליצירת מתודה מדעית תהא חייבת לעבור קודם כול את מבחן הספקנות הקטלנית של דויד יום . כפי שניווכח להלן , העמדה הקופרניקנית תנטרל , בצעדיה הראשונים , את הבעייתיות הספקנית 15 שם , עמ' . 18 דווקא באמצעות הסקת המסקנות המתחייבות מן הקביעה היחידה של הספקנות אשר תוקפה יוכח כהכרחי . הביקורת המתעתדת להוכיח אפשרות המתודה המדעית , מטרימה אפוא את המטפיזיקה אשר אמורה להשתמש באותה מתודה . אולם , כדי שהביקורת תצליח להוכיח מכול וכול את אפשרות המתודה המדעית , היא עצמה חייבת להשתמש במתודה מדעית . המעגליות הטמונה בנקודת המוצא , הכרח הוכחת אפשרות המתודה המדעית אך בדרך מדעית , מרמזת יותר מכול על מהות המהפכה הקופרניקנית אשר מיד נפנה לחשיפתה . מכל מקום , ברור כי ההפרדה המקובלת בין ביקורת לבין שיטה אינה כה ברורה וחד משמעית . הביקורת , כמסכת מדעית על אפשרות המתודה המדעית , אינה יכולה להתקיי...  אל הספר
מוסד ביאליק