השתוקקות התודעה לעצמיותה מבט אחר על הפילוסופיה הביקורתית של עמנואל קנט

דוד טווים דוד טרוים השתוקקות התודעה לעצמיותה דוד טרוימ השתוקקות התודעה לעצמיותה מבט אחר על הפילוסופיה הביקורתית של עמנואל קאנט מוסד ביאליק ירושלים David Troim Desire of Consciousness Toward its Selfhood  אל הספר
מוסד ביאליק