פרק שמיני בחזרה להווה — על זהות יהודית, חילוניות, ציונות ומקום בעולם

האם יש עם יהודי ? או שמא לאום ? ואם ישנו , מהו ? מהי זהות יהודית ? האם קיים קשר בין זהות יהודית , או זהויות יהודיות , לבין ציונות , ואם אכן קיים — מהו ? ומה בין כל זה לבין היחס בין דת לחברה , בין דת למדינה ? כדי לנסות ולברר כל זאת , בחרתי לבדוק תחילה שני טקסטים המייצגים שתי נקודות השקפה קיצוניות לגבי כמה מסוגיות אלה . אני מתכוון לספרו של פרופסור שלמה זנד , " מתי ואיך הומצא העם היהודי , " ? ולספרם של הרבנים יצחק שפירא ויוסף אליצור , " תורת המלך . " קיימים טקסטים נוספים , דומים ושונים , שיכולים להאיר את עינינו , אולם דומני שקשה למצוא אמירות קיצוניות יותר ומנוגדות באורח קיצוני יותר זו לזו מהאמירות המופיעות בשני הספרים הללו . הספר " תורת המלך" ) הוצאת ישיבת עוד יוסף חי , תש"ע , )?( ר"ל עמודים ( מתיימר להביע את מה שמכונה שם " דעת תורה" בנושא היחסים בין " ישראל , " כלומר יהודי או יהודים במדינה יהודית עצמאית , המכונה " מלוכה" או " מלכות , " לבין ה"גויים , " ולמעשה פלסטינים , אם כי זה נאמר במפורש רק בשני מקומות בספר . עוד נטפל בפירוט מה בדברי המחברים , אולם לפני הכול יש לברר כמה בעיות עקרוניות...  אל הספר
נהר ספרים