פרק שישי רצח עם

עצם המושג " רצח עם" — ג'נוסייד , ) genocide ( קשור קשר הדוק עם אירועי השואה . מי שתבע את המושג היה , כידוע , רפאל למקין , עורך דין יהודי פולני , פליט שהגיע לארצות הברית ב , 1941 לאחר שהצליח לצאת מליטא לשבדיה לפני תחילת הפלישה הגרמנית לברית המועצות ביוני . 1941 המושג נולד ככל הנראה ב , 1943 שכן למקין השתמש בו לראשונה בספרו המונומנטלי , Axis Rule in , Occupied Europe שיצא לאור ב . 1944 באותה עת הוא ניזון ממידע שזרם לארצות הברית , ובין השאר מן ההצהרה של בנות הברית על רצח יהודי אירופה מיום . 17 . 12 . 1942 ברור היה לו כי הנאצים רוצחים ביהודים ובפולנים , שרצח היהודים הוא טוטלי ורצח הפולנים סלקטיבי . הדבר משתקף בדבריו של למקין בספרו , ובאמנה שהציע נגד רצח העם ) ראו להלן . ) כידען בלשונות עתיקות , הרכיב את המושג משם עצם יווני , genos ) עם , ) ופועל לטיני , cidere ) לרצוח . ) כוונתו הייתה סתורה במידת מה , משום שברוב ניסוחיו התכוון להשמדה של קבוצות אתניות בתור שכאלה , ועם זאת דיבר גם על השמדת תרבויות , כלומר השמדת נכסים תרבותיים ולא רק רצח בני אדם . למקין היה אחד היועצים למשלחת האמריקנית שהש...  אל הספר
נהר ספרים