פרק רביעי היהודים וסביבתם — אהדה, חוסר עניין ואנטישמיות בעולם המערבי ובתרבות הנוצרית

תולדות העם היהודי אינן תולדות האנטישמיות . רוב הזמן , במרבית המקומות ובמרבית הזמנים , יהודים לא נרדפו בשל יהדותם . בגרוזיה ) גיאורגיה ( שבקווקז , למשל , חיה קהילה יהודית מאז התקופה ה"עתיקה , " ואולי אף לפני תקופת הנצרות , ומעולם לא הייתה שם תנועה אנטי יהודית אנטישמית , אף שהיו גרוזינים אנטישמים , כפרטים — ביניהם אחד ידוע מאוד , יוסף ויסריונוביץ' ג'וגשווילי , המוכר יותר בשם סטאלין . היהודים נתפסו כחלק מן ההוויה החברתית כלכלית , כמיעוט מזוהה המקיים אורחות חיים משלו וממלא פונקציות מסוימות בחיי הכלכלה והחברה המקומיים . כך הדבר גם באי ג'רבה של תוניסיה , למשל . היהודים שם היו אמנם קבוצה נחותה בחברה , אך חייהם לא היו בסכנה ) לבד כנראה מתקופת הכיבוש הביזנטי בראשית ימי הביניים , ויש סברה שיהודי המקום הם בכלל צאצאי ברברים שהתגיירו , ) ובית התפילה העתיק שלהם הוכר כאתר דתי של מיעוט מוכר שמקומו בחיי הקהילה הכללית מובטח . היחסים היומיומיים עם השכנים המוסלמים היו תקינים בדרך כלל . גם בהולנד , לאחר שהשיגה את עצמאותה מן הספרדים רודפי היהודים , לא קמה מעולם תנועה אנטישמית , והיהודים נהנו בה מיחס הוגן למ...  אל הספר
נהר ספרים