פרק ראשון להתחיל מן הסוף

ראוי להתחיל את סיפור היהודים , תולדותיהם וגורלותיהם מהמקום בו אנו נמצאים עתה . הרי משמעותו של הסיפור הזה , אם אכן יש לו משמעות כלשהי — אינני בטוח אם יש לו או שמא הוא סתם סיפור מרתק שאנחנו חלק ממנו — מתומצתת באמירה הפשוטה : אנחנו כאן . ואל נקל ראש באמירה פשטנית , טאוטולוגית זו , שהרי , כפי שעוד נראה , השם " ישראל" הוזכר בשנת 1208 לפני הספירה , בכתובת שפרעה מרנפתח ציווה לחרוט במצרים לאחר מסע בארץ כנען : " ישראל הושם , אין לו זרע" ) לא ברור אם התכוון לדגן או להמשך ביולוגי , ) הוא כותב . ואילו אני , הקטן , כותב שורות אלה ב , 2012 כלומר : 3220 שנים אחרי שהאיש התיימר להרוס את " ישראל . " ואני יושב בירושלים , במדינת ישראל , ובדומה לרוב האזרחים היהודים במדינה הזאת מקלל , מקטרג , נואש , זועם , לעתים מתלהב ומזדהה . אין אנו יודעים מה היה אותו " ישראל" שהפרעה המכובד טען להשמדתו , אך סביר להניח שמדובר בשבט או שבטים , ויותר מסביר להניח שמן הקבוצה השבטית הזאת התפתח והרבה הרבה יותר מאוחר התגבש העם היהודי , שהשתנה , גדל , הצטמצם , הצליח ונכשל , נהרס וקם , נשחט וסבל , התעמר , התאכזר והפלה — בקיצור , הת...  אל הספר
נהר ספרים